ANVIL DESIGN

Biz Kimiz?

Anvil Design:

Kapıyı doğaya açan tasarımlar

Büyüyen kentler insanın doğayla olan bağını kopardı. Modern şehir plancılığı kentsel yeşil alanları artırarak bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak daha fazla yeşil alan, günün neredeyse yüzde 80’ini kapalı mekanlarda geçirmek zorunda olan büyükşehir insanının doğaya duyduğu ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Hepimizin içinde doğaya karşı doğuştan gelen bir yakınlık duygusu var. Bilim insanları bu duyguya“biyofili adını veriyor.

İnsanlık, bu duygu sayesinde büyük kentleri doğadan ayıran beton duvarları aşmayı başardı. Son yıllarda mimari alanında hızla yayılan ‘biyofilik tasarımla kapımızı yaşayan doğaya açmaya başladık. Bu akım son yıllarda Türkiye’de de ilgi odağı. Ne var ki ülkemizde biyofilik tasarımla, bitkilerin ya da doğal malzemenin estetik ve işlevsel olarak bir araya getirilmesi çoğu zaman birbirine karıştırılıyor.

Örs Mimarlık bünyesindeki Anvil Design, Türkiye’den ilham aldığı çizgilerle, hem gerçekçi hem de evrensel bir yaklaşım geliştirmeyi başardı. 2009 yılında İç Mimar Ergün Örs tarafından İstanbul’da kurulan Örs Mimarlık, Anvil Design markasıyla bu alanda özgün tasarımlara imza atıyor.  

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Ergün Örs sadece doğayı yansıtan ortamlar oluşturmuyor. Anvil Design’ın yaklaşımı doğal malzemenin, doğadakine benzer çözümlerle iç mekan formunda yorumlanmasına dayanıyor.

Anvil Design’ın ürünlerinde metal, mermer, cam ve doğal taşlar önemli bir yere sahip. Doğadan parçalar dengeli bir şekilde kullanılarak iç mekanlara yerleştiriliyor. Anvil Design ürettiği mekanlarda insanın, doğadan gelen enerjiyi yeni bir formda hissetmesini sağlıyor.

Ergün Örs, doğal materyallerin ve doğal ışığın sağaltıcı özelliğini evlere, ofislere, teras, balkon, bahçe gibi sınırlandırılmış açık alanlara taşıyor. Bu konuda yapılan pek çok bilimsel araştırma da, doğa ve tasarlanmış mekanlar arasında kurulan doğru ilişkinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyuyor. Doğayı yansıtan tasarımlar ofislerde de verimliliği artırıyor.

‘Antik gold’ ve ‘oksit’ renklerin hakim olduğu Anvil Design tasarımları şaman sembollerinden belirgin izler taşıyor. Nesnelerin de ruhu olduğuna inanan bu köklü inancın objelerinden esinlenen Anvil Design ürünleri, yerleştirildiği mekanı canlılık duygusu ve iyi enerjiyle dolduruyor.   

Anvil Design bütün tasarımlarını, doğadaki nesnelerin de nefes aldığı ve insanları etkileyen bir enerjiye sahip olduğu düşüncesinden hareket ederek oluşturuyor. Anvil Design, doğanın milyonlarca yıllık tarihine tanıklık eden taşları, madenleri yeni bir forma sokarak evlerimizdeki hayatlarımızın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.


Önce aydınlatma ürünlerine ağırlık veren Anvil Design şimdi bu anlayışla İstanbul’ daki 800 metrekarelik atölyesinde mermer masalardan, sehpalara, özel tasarım mobilyalara kadar pek çok farklı türde üretim yapıyor.

Bilgiye erişim arttıkça, ilişki biçimleri her alanda değişmeye başladı. Artık uzmanlık bir tahakküm aracı olmaktan çıktı. Birey odaklı iş ilişkisi sağlıklı bir iş yaşamının vazgeçilmez unsuru oldu.

Özellikle mimari ve yapı sektörü açısından 21. yüzyılın iş anlayışı müşteriyle dost olabilen, tasarım ve üretimin her aşamasında açık davranan, ürününün arkasında durabilen firmaları öne çıkarıyor. Doğadan ve canlılıktan ilham alan Anvil Design, 21. yüzyılın şeffaf ve hesap verebilir iş felsefesini benimsiyor.

‘Katılımcı mimarlık’ modern dünyada giderek yükseliyor. Bu anlayışa Türkiye’de öncülük etme iddiasında olan Anvil Design, tasarımcının tasarladığı mekanla, kullanıcının deneyimlediği mekan arasındaki çatışmayı ortadan kaldıran bir mimarlık pratiğini hayata geçiriyor. Bu açıdan Anvil Design, kullanıcının hayalindeki mekanı oluşturmak için onunla birlikte hayal kurabilmeye önem veriyor.

Anvil Design, kullanıcıları hayalindeki tasarımla buluşturmadan önce, mimarideki akımlar, dönemler, tarzlar ve yönelimler konusunda donatarak, estetik açıdan bilinçli seçimler yapabilmesini sağlamayı da hedefliyor. 

Ergün Örs, Anvil Design markasıyla iç mimarlığın, ‘işlevsel’ ve ‘sanatsal’ niteliklerini dengeleyen disiplinlerarası bir çalışma tarzını ürünlerine yansıtıyor. Tasarımlarda mimari, iç mimari, peyzaj mimarlığı bir bütün olarak ele alınıyor.

Yeniliğin ancak disiplinlerin kesiştiği noktada ortaya çıkabileceğine inanan Anvil Design, endüstriyel tasarım ürünlerini oluştururken felsefe, tarih, psikoloji gibi sosyal disiplinleri de işin içine katıyor.